Certyfikat Software Asset Management 2022

Nieprzerwanie od 2018 roku Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. przechodzi pozytywnie proces weryfikacji zgodności licencyjnej Software Asset Management.

Potwierdza to użycie oprogramowania Microsoft zgodnie z zasadami licencjonowania Microsoft.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022