CRUZ w Oracle PartnerNetwork

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. już drugi rok jest partnerem w Oracle PartnerNetwork.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022