Nowoczesność technologiczna banków spółdzielczych – ROZWÓJ USŁUG WSPÓLNYCH - wywiad z Jarosławem Grochowskim - Prezesem Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.

Serdecznie polecamy artykuł, który ukazał się czasopiśmie "Głos Banków Spółdzielczych".
Jarosław Grochowski - Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych w artykule -  Nowoczesność technologiczna banków spółdzielczych – ROZWÓJ USŁUG WSPÓLNYCH, wypowiedział się jakie Spółka CRUZ planuje dostarczać rozwiązania zwiększające efektywność i optymalizację w Bankach Spółdzielczych.

Poznaj nad jakimi rozwiązaniami/projektami aktualnie pracuje CRUZ ?
Jakie procesy wpłyną na optymalizację budżetów banków?

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022