Nowoczesność technologiczna banków spółdzielczych – ROZWÓJ USŁUG WSPÓLNYCH - wywiad z Jarosławem Grochowskim - Prezesem Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.

Serdecznie polecamy artykuł, który ukazał się czasopiśmie "Głos Banków Spółdzielczych".
Jarosław Grochowski - Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych w artykule -  Nowoczesność technologiczna banków spółdzielczych – ROZWÓJ USŁUG WSPÓLNYCH, wypowiedział się jakie Spółka CRUZ planuje dostarczać rozwiązania zwiększające efektywność i optymalizację w Bankach Spółdzielczych.

Poznaj nad jakimi rozwiązaniami/projektami aktualnie pracuje CRUZ ?
Jakie procesy wpłyną na optymalizację budżetów banków?

Copyright © Grupa BPS | 2020