Obsługa kadr i płac na Platformie HaeR2 – zapraszamy na webinary!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinariach prezentujących możliwości obsługi kadr i płac świadczonych dla Banku przez CRUZ. Webinaria będzie prowadził nasz partner - firma ER2. 

W trakcie planowanych spotkań zaprezentowana zostanie Platforma HaeR, która znajduje się w stałej ofercie CRUZ i aktualnie proponujemy przystąpienie do niej na preferencyjnych warunkach. 

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy godzinne prezentacje online, podczas których pokażemy, w jaki sposób Platforma HaeR odpowiada na różne potrzeby Banków Spółdzielczych. Zachęcamy do wzięcia udziału w jednym wybranym albo we wszystkich trzech spotkaniach, aby przekonać się, które rozwiązanie jest aktualnie tym najlepiej dopasowanym do Państwa potrzeb: 

Webinarium 1 – 1 czerwca 2021 r. – zapraszamy wszystkich zainteresowanych outsourcingiem obsługi kadr i płac do CRUZ. 
Link do zapisu: https://cruz.com.pl/webinar-haer2-obsluga-kadr-i-plac-swiadczona-dla-banku-przez-cruz

Webinarium 2 – 9 czerwca 2021 r. – zapraszamy Banki samodzielnie obsługujące kadry i płace, zainteresowane wykorzystaniem wielofunkcyjnej platformy HaeR2 dostępnej w chmurze BPS. 
Link do zapisu: https://cruz.com.pl/webinar-kadry-i-place-obslugiwane-samodzielnie-przez-bank-w-systemie-haer2

Webinarium 3 – 16 czerwca 2021 r. – zapraszamy zainteresowanych obsługą wszelkich procesów HR wykraczających poza obsługę karowo-płacową, również z wykorzystaniem oferowanej platformy HaeR2 dostępnej w chmurze BPS. 
Link do zapisu: https://cruz.com.pl/webinar-platforma-haer2-do-obslugi-wszelkich-procesow-hr-w-banku

Szczegółowe opisy proponowanych spotkań znajdą Państwo poniżej: 

Webinarium 1: Obsługa kadr i płac świadczona dla Banku przez CRUZ  

Termin: 1 czerwca 2021 r., godz. 10.00 

Zapisz się

Podczas webinarium dowiedzą się Państwo, na czym polega obsługa kadr i płac świadczona dla Banku przez CRUZ. W ramach usługi CRUZ przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie usług kadrowo-płacowych dla Banku oraz udostępnia portal dla pracowników.  

Na tym spotkaniu szczegółowo omówimy następujące usługi i sposób ich realizacji przez CRUZ: 

 • rozliczanie urlopów pracowników 
 • rozliczanie nadgodzin pracowników 
 • odbiory nadgodzin przez pracowników 
 • rozliczanie niezdolności i zasiłków pracowników 
 • obsługa zajęć komorniczych pracowników 
 • obsługa delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 
 • obsługa benefitów 
 • obsługa potrąceń z wynagrodzenia pracowników 
 • obsługa zaliczek pracowników 
 • obsługa rachunków i faktur pracowników 
 • obsługa PPE 
 • obsługa PPK 
 • generowanie list płac według harmonogramu 
 • generowanie list płac na żądanie 
 • wysyłanie pasków płacowych do pracowników 
 • generowanie umów i aneksów z pracownikami 
 • generowanie świadectw pracy 
 • generowanie zaświadczeń dla pracowników 
 • obsługa rozliczeń z ZUS 
 • obsługa Płatnika 
 • obsługa rozliczeń z US 
 • raporty do GUS i PFRON 
 • generowanie PIT rocznego 
 • reprezentowanie banku wobec ZUS, US, GUS i PFRON 
 • porady i analizy prawa pracy 

Webinarium 2: Kadry i płace obsługiwane samodzielnie przez Bank w systemie HaeR2 dostępnym w chmurze BPS 

Termin: 9 czerwca 2021 r., godz. 10.00 

Zapisz się

Podczas webinarium dowiedzą się Państwo, na czym może polegać samodzielna obsługa kadr i płac wykonywana w oparciu o system informatyczny HaeR2 dostępny w chmurze. Podczas spotkania zaprezentujemy różne funkcje działania platformy, takie jak: rozliczanie urlopów, nadgodzin, odbiorów, niezdolności i zasiłków, obsługa zajęć komorniczych, delegacji, benefitów, potrąceń, zaliczek, rachunków i faktur, obsługa PPE i PPK, generowanie list płac, wysyłanie pasków płacowych, generowanie umów i aneksów, generowanie świadectw pracy, generowanie zaświadczeń, obsługa rozliczeń z ZUS, obsługa Płatnika, obsługa rozliczeń z US, raporty do GUS i PFRON, generowanie PIT rocznego, portal pracownika, miękki HR, obsługa emerytur zagranicznych, teczka elektroniczna, rejestracja czasu pracy, planowanie czasu pracy, zarządzanie szkoleniami, ocenami, e-learning, ankietowanie, komunikacja, organizacja, dekretacja korespondencji, rekrutacja i zatrudnianie. 

Webinarium 3: Platforma HaeR2 w chmurze BPS do obsługi wszelkich procesów HR w Banku 

Termin: 16 czerwca 2021 r., godz. 10.00 

Zapisz się 

Webinarium jest adresowane do Banków, które obsługują kadry i płace w oparciu o zewnętrznego dostawcę (np. biuro rachunkowe) lub robią to samodzielnie w dedykowanej aplikacji lub w Excelu. Podczas spotkania zaprezentujemy obsługę pełnego zakresu funkcjonalności HR, takich jak: obsługa urlopów, nadgodzin, odbiorów, delegacji, zaliczek, rachunków i faktur, portal pracownika, miękki HR, obsługa emerytur zagranicznych, teczka elektroniczna rejestracja czasu pracy, planowanie czasu pracy, zarządzanie szkoleniami, ocenami, e-learning, ankietowanie, komunikacja, organizacja, dekretacja korespondencji, rekrutacja i zatrudnianie. 

 

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022