OUTSOURCING SYSTEMÓW BANKOWYCH W IT BPS

Spółka IT BPS świadczy na rzecz Banków Spółdzielczych z Grupy BPS usługę outsourcingu systemów bankowych.

Usługa została stworzona z myślą o obniżeniu wydatków na IT w Bankach Spółdzielczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, wydajności i dostępności usług informatycznych oraz zgodności z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i dyrektywami Komisji Nadzoru Finansowego.

Ceny usługi kalkulowane są indywidualnie dla każdego Banku Spółdzielczego i są rezultatem szczegółowej analizy realnego zapotrzebowania na moc obliczeniową z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz dotychczasowej organizacji pracy i struktur IT. Celem przedstawionej oferty jest jak najlepsze dopasowanie modelu wsparcia informatycznego do Państwa potrzeb przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej.

Podkreślić chcemy, że priorytetem dla IT BPS jest partnerska i długofalowa współpraca z Państwa Bankami, w szczególności z Zespołami IT, oparta na zaufaniu, rzetelności i elastyczności przy realizacji wspólnych zadań.

Opis usługi:

Usługa outsourcingu polega na przeniesieniu systemów centralnych wraz z systemami pomocniczymi z Banku Spółdzielczego na infrastrukturę serwerowni IT BPS.

Najważniejsze korzyści dla Banku Spółdzielczego wynikające z wykorzystywania infrastruktury w modelu usługowym:

 • Minimalne koszty wdrożenia.
 • Redukcja CAPEX i OPEX (inwestycje i koszty operacyjne). Po stronie banku pozostają licencje na systemy biznesowe, po stronie IT BPS jest zapewnienie licencji na systemy operacyjne oraz systemy do backupu.
 • Płatność za realne wykorzystanie przydzielonej mocy obliczeniowej.
 • Centra danych zlokalizowane w Polsce, w Warszawie. Każdy Klient ma możliwość odbycia wizyty referencyjnej.
 • Wysoko dostępne środowisko chmury obliczeniowej daje możliwość zmiany części infrastruktury bez wpływu na działanie poszczególnych elementów.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
 • Monitoring w trybie 24/7/365.
 • Usuwanie awarii w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00 w zależności od typu awarii.
 • W przypadku poważnych awarii natychmiastowe przełączenie do Ośrodka Zapasowego.
 • Skalowalność zasobów pozwala na elastyczne powiększenie określonego limitu wykorzystania infrastruktury bez żadnych ograniczeń technologicznych.
 • Szyfrowane kanały komunikacji w dostępie do usług.
 • Zgodność z rekomendacją D KNF.
 • Outsourcing kadr informatycznych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra IT.

Dzięki usłudze outsourcingu IT w IT BPS Banki Spółdzielcze eliminują wiele ryzyk związanych z infrastrukturą informatyczną m.in.:

 • Coraz większych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Konieczności ciągłego utrzymania, modernizacji, inwestycji w posiadane serwerownie.
 • Ryzyko rotacji personelu.
 • Samodzielnej organizacji połączeń internetowych do zewnętrznych podmiotów współpracujących.
 • Zapewnienia ciągłości działania.
 • Potrzeby rozbudowy działów zajmujących się bezpieczeństwem.

Usługa została uruchomiona produkcyjnie w kilku Bankach Spółdzielczych Grupy BPS. Zainteresowanym Bankom Spółdzielczym przedstawimy referencje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontakt z Działem Handlowym lub bezpośrednio z Zarządem Spółki. Będziemy zaszczyceni mogąc zaprezentować Państwu szczegóły oferty na indywidualnych spotkaniach.

Copyright © Grupa BPS | 2020