OUTSOURCING SYSTEMÓW BANKOWYCH W IT BPS

Spółka IT BPS świadczy na rzecz Banków Spółdzielczych z Grupy BPS usługę outsourcingu systemów bankowych.

Usługa została stworzona z myślą o obniżeniu wydatków na IT w Bankach Spółdzielczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, wydajności i dostępności usług informatycznych oraz zgodności z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i dyrektywami Komisji Nadzoru Finansowego.

Ceny usługi kalkulowane są indywidualnie dla każdego Banku Spółdzielczego i są rezultatem szczegółowej analizy realnego zapotrzebowania na moc obliczeniową z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz dotychczasowej organizacji pracy i struktur IT. Celem przedstawionej oferty jest jak najlepsze dopasowanie modelu wsparcia informatycznego do Państwa potrzeb przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej.

Podkreślić chcemy, że priorytetem dla IT BPS jest partnerska i długofalowa współpraca z Państwa Bankami, w szczególności z Zespołami IT, oparta na zaufaniu, rzetelności i elastyczności przy realizacji wspólnych zadań.

Opis usługi:

Usługa outsourcingu polega na przeniesieniu systemów centralnych wraz z systemami pomocniczymi z Banku Spółdzielczego na infrastrukturę serwerowni IT BPS.

Najważniejsze korzyści dla Banku Spółdzielczego wynikające z wykorzystywania infrastruktury w modelu usługowym:

 • Minimalne koszty wdrożenia.
 • Redukcja CAPEX i OPEX (inwestycje i koszty operacyjne). Po stronie banku pozostają licencje na systemy biznesowe, po stronie IT BPS jest zapewnienie licencji na systemy operacyjne oraz systemy do backupu.
 • Płatność za realne wykorzystanie przydzielonej mocy obliczeniowej.
 • Centra danych zlokalizowane w Polsce, w Warszawie. Każdy Klient ma możliwość odbycia wizyty referencyjnej.
 • Wysoko dostępne środowisko chmury obliczeniowej daje możliwość zmiany części infrastruktury bez wpływu na działanie poszczególnych elementów.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
 • Monitoring w trybie 24/7/365.
 • Usuwanie awarii w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00 w zależności od typu awarii.
 • W przypadku poważnych awarii natychmiastowe przełączenie do Ośrodka Zapasowego.
 • Skalowalność zasobów pozwala na elastyczne powiększenie określonego limitu wykorzystania infrastruktury bez żadnych ograniczeń technologicznych.
 • Szyfrowane kanały komunikacji w dostępie do usług.
 • Zgodność z rekomendacją D KNF.
 • Outsourcing kadr informatycznych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra IT.

Dzięki usłudze outsourcingu IT w IT BPS Banki Spółdzielcze eliminują wiele ryzyk związanych z infrastrukturą informatyczną m.in.:

 • Coraz większych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Konieczności ciągłego utrzymania, modernizacji, inwestycji w posiadane serwerownie.
 • Ryzyko rotacji personelu.
 • Samodzielnej organizacji połączeń internetowych do zewnętrznych podmiotów współpracujących.
 • Zapewnienia ciągłości działania.
 • Potrzeby rozbudowy działów zajmujących się bezpieczeństwem.

Usługa została uruchomiona produkcyjnie w kilku Bankach Spółdzielczych Grupy BPS. Zainteresowanym Bankom Spółdzielczym przedstawimy referencje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontakt z Działem Handlowym lub bezpośrednio z Zarządem Spółki. Będziemy zaszczyceni mogąc zaprezentować Państwu szczegóły oferty na indywidualnych spotkaniach.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022