Paweł Gula Prezesem Zarządu CRUZ Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. powołała Pawła Gulę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dniem 26 czerwca 2020 r. 

Paweł Gula posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w obszarze nowych technologii. W swojej karierze przeszedł przez kolejne etapy doświadczenia zawodowego począwszy od administratora baz danych, konsultanta IT, inżyniera wsparcia oprogramowania, kierownika projektów, dyrektora w działach IT, głównie w obszarach ubezpieczeń, bankowości oraz bezpieczeństwa IT. 

W latach 2010-2015 pracował w firmie Wincor Nixdorf Sp. z o.o., a następnie w Vendere Expert S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Badań i Rozwoju oraz w spółce MCX Systems. 

Był związany z Bankiem BPS S.A. na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Informatyki w okresie 2016-2017. 

W latach 2018-2019 pracował w Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o. o., wcześniej IT BPS Sp. z o.o., odpowiadając za koordynowanie prac zespołów projektowych. 

Od kwietnia 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Banku Polskiej Spółdzielczości. 

 

Ukończył Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej oraz studia Audytu wewnętrznego oraz Rozwiązań prawnych dla menedżerów i przedsiębiorców w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022