Pierwszy dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza część XIII Forum Technologii BS, Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.

Prezes Paweł Gula wraz z Wiceprezesem SGB-Banku Błażejem Miką zostali równorzędnie wyróżnieni za sprawne wdrożenie rozwiązań technologicznych umożliwiających Bankom Spółdzielczym realizację Programu Tarczy Finansowej 1.0. Gratulujemy!

Następnie obydwaj wyróżnieni Prezesi zainicjowali wczorajsze spotkanie. Paweł Gula, Prezes CRUZ mówił o tym, jak bankowość spółdzielcza odnajduje się w nowych realiach wymagających pracy zdalnej na rzecz swoich klientów i udziałowców. 

Jako najważniejsze punkty ukazujące zaradność banków w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, wymienił projekty, których wdrożenie wywarło pozytywny wpływ na największe grono odbiorców. Były to Projekt Tarczy Finansowej, dzięki któremu klienci Banków mieli możliwość składania wniosków online o dofinansowanie swoich zawieszonych działalności oraz mojeID, czyli dostęp do prostych i bezpiecznych płatności mobilnych, umożliwiających klientom ograniczenie korzystania z gotówki.

Podkreślił również istotę współpracy, jak również centralizacji usług i standaryzacji niektórych produktów i procesów, które umożliwiają ich bardzo szybką implementację i modyfikację. Trafnym rozwiązaniem wspomagającym takie podejście może być chmura społecznościowa.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022