Wygodna obsługa zgłoszeń sygnalistów w aplikacji Demaskator

Obowiązek umożliwienia pracownikom zgłaszania zauważonych nieprawidłowości wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz przenoszącej jej do krajowych regulacji Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). Banki, tak jak wiele innych firm, są zobowiązane dostosować się do tych wymagań. Trzeba wdrożyć odpowiednie procedury, aby nie narazić się na karę finansową, ale też po to by budować wizerunek wiarygodnej, uczciwej i praworządnej instytucji ─ zarówno w oczach pracowników, jak i w szerszym środowisku.

Sygnalistą nazywana jest osoba, która zgłasza nieprawidłowości dostrzeżone w swoim miejscu pracy lub w obszarze zawodowym. W definicji wyróżniono motywacje podejmowanych działań: sygnalista dba o sprawy istotne dla dobra wspólnego i nie kieruje się wyłącznie własnym interesem. Opiera się na faktach i wskazuje naruszenia uniwersalnych wartości, takich jak życie, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy czy finanse. Sygnalista nie musi znać pełnych szczegółów sprawy, jednak w każdym przypadku powinien działać w dobrej wierze. Osoba, która świadomie wprowadza innych w błąd lub zgłasza nieprawdziwe informacje nie tylko nie uzyska statusu sygnalisty, ale również może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Na czym polega zgłaszanie nieprawidłowości?

Zgłoszenie nieprawidłowości to przekazanie pracodawcy informacji o zdarzeniu, które w uznaniu sygnalisty jest niezgodne z prawem lub powszechnie obowiązującymi normami. Zawiadomienia mogą obejmować zarówno zdarzenia dokonane, jak i te planowane lub mogące się urzeczywistnić.

Aby zapewnić sygnalistom poczucie bezpieczeństwa i ochronić ich przed groźbą odwetu, należy zadbać o odpowiednie procedury składania i przyjmowania zgłoszeń, które zagwarantują całemu procesowi poufność. Więcej na temat kanałów zgłaszania nieprawidłowości można przeczytać w Biuletynie CRUZ Nr 6, w artykule „Większa ochrona sygnalistów”, dostępnym pod adresem www.cruz.com.pl/biuletyn

W myśl przepisów o ochronie sygnalistów, pracodawca powinien:

  • Stworzyć wewnętrzną procedurę określająca sposoby i formę dokonywania zgłoszeń;
  • Udostępnić pracownikom bezpieczne kanały zgłoszeniowe;
  • Stworzyć procedurę postępowania po otrzymaniu zgłoszenia;
  • Dbać o poufność całego procesu;
  • Chronić sygnalistę przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami i działaniami odwetowymi;
  • Wyznaczyć osobę lub jednostkę, która będzie ten proces nadzorowała;
  • Prowadzić rejestr zgłoszeń;
  • Potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania;
  • Wyznaczyć maksymalnie 3-miesięczny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej.

 

Jak zabezpieczyć proces zgłaszania nieprawidłowości?

Wygodnym rozwiązaniem ułatwiającym składanie i późniejszą obsługę zgłoszeń, a jednocześnie gwarantującym ochronę danych sygnalistów lub też ich całkowitą anonimowość, jest aplikacja Demaskator z oferty Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych. Internetowa platforma przygotowana do zaimplementowania w Bankach Spółdzielczych odpowiada wszystkim wymogom Dyrektywy i została pozytywnie zaopiniowane przez Bank Zrzeszający.

Dzięki aplikacji Demaskator sygnaliści mogą szybko i bezpiecznie przekazać pracodawcy – pojedynczej osobie lub ustalonej przez Bank jednostce – informacje o wszelkich nieprawidłowościach, które w ich opinii mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Banku, lokalnej społeczności, sytuację współpracownika czy jego samego. Wszystko odbywa się w przyjazny, nieskomplikowany sposób.

Podczas wysyłania zgłoszenia aplikacja generuje unikalny kod umożliwiający sygnaliście dostęp do prowadzonej korespondencji. Dzięki niemu zgłaszający może w każdej chwili wrócić do swojego zgłoszenia, dołączyć pliki dowodowe, kontynuować korespondencję i sprawdzać status. Ponieważ aplikacja nie wymaga logowania za pomocą wrażliwych danych ani nie rejestruje adresu IP, cała procedura jest całkowicie utajniona i zapewnia sygnaliście pełną anonimowość. Ze strony Banku dostęp do systemu ma wyłącznie określony odbiorca upoważniony do obsługi zgłoszeń, więc ryzyko wycieku poufnych informacji przekazanych przez sygnalistę jest zminimalizowane.

Więcej na temat ochrony sygnalistów pisaliśmy w numerach 6 i 8 Biuletynu CRUZ, które wciąż można pobrać z naszej strony internetowej: www.cruz.com.pl/biuletyn

Zapraszamy do zgłębienia tematu, zachęcamy też do kontaktu i zadawania pytań, jeśli rozwiązanie spotyka się z Państwa zainteresowaniem.

Aplikacja Demaskator jest dostępna w ofercie Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022