O Nas

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o. o. (pierwotnie IT BPS Sp. z o.o. powstała w 2011 r. z wydzielonej części Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w celu obsługi informatycznej Zrzeszenia BPS i Grupy BPS. Pod koniec roku 2018 Banki Spółdzielcze objęły udziały CRUZ stając się jej współwłaścicielami. W lutym 2019 Spółka zmieniła nazwę na Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o. o. Spółka dostarcza usługi, rozwiązania i sprzęt oraz prowadzi projekty, które dostarczają wartości dodanej Bankom Spółdzielczym.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
KRS 0000376071
NIP 527-264-72-21
Regon 142796693

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022