WŁADZE SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Dorota Niewiadomska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dariusz Kołodziejski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Karwowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Flanz

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Hałaczkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kaczyński

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Konofalski

Członek Rady Nadzorczej

Robert Pełka

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Paweł Gula

Prezes Zarządu

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022