WŁADZE SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Dorota Niewiadomska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bożena Głogowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Karwowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Konofalski

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Kołodziejski

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Jankowski

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Hałaczkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Jarosław Grochowski

Prezes Zarządu

Małgorzata Baranowska-Ożarska

Członek Zarządu

Copyright © Grupa BPS | 2020