WŁADZE SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Dorota Niewiadomska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Karwowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Konofalski

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Kołodziejski

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Jankowski

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Hałaczkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kaczyński

Członek Rady Nadzorczej

Robert Pełka

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Paweł Gula

Prezes Zarządu

Copyright © Grupa BPS | 2020