Outsourcing usług

 • Administracja systemami bankowymi,
 • Administracja systemami pomocniczymi,
 • Platforma wnioskowa (500 plus i 300 plus),
 • Poczta elektroniczna (konta pocztowe w własnej domenie bankowej),
 • Wydruk jako usługa (płatność za wydrukowane dokumenty),
 • Dzierżawa wirtualnych zasobów sprzętowych (IaaS – Infrastruktura jako usługa),
 • Kolokacja serwerów w Data Center Grupy BPS – zapasowe centrum danych,
 • Wsparcie informatyczne – Zdalny Informatyk,
 • Hosting i administracja strony WWW bazującej na szablonie Grupy BPS,
 • Telefonia VOIP wraz z dostawą aparatów telefonicznych,
 • Kadrowo płacowych tzw. HR twardy (rozliczanie urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich, kalendarz urlopów, przygotowanie listy płac itp.),
 • E-learningu oraz zarządzania personelem (np. ocena okresowa pracowników, szkolenia e-learningowe, testy wiedzy, certyfikaty) tzw. HR miękki

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022