Rozwój architektury i technologii informatycznej Klientów

  • Instalacja i serwis elementów infrastruktury,
  • Wdrożenie usługi katalogowej Active Directory,
  • Projektowanie infrastruktury zgodnie z potrzebami Klienta,
  • Wdrożenie rozwiązań zgodnych z wymaganiami i potrzebami Klienta.

Copyright © Grupa BPS | 2022