Usługi doradcze

  • Rozwiązania informatyczne (teleinformatyczne, infrastrukturalne, systemowe),
  • Określanie i wdrażanie standardów informatycznych,
  • Optymalizacja wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • Tworzenie i aktualizacjia planów awaryjnych i zachowania ciągłości działania,
  • Audyt środowiska licencyjnego w bankach spółdzielczych.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022