Zarządzanie i monitoring infrastruktury informatycznej Klientów

  • Zarządzanie stacjami roboczymi (komputerami i laptopami),
  • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (serwery i macierze),
  • Zarządzanie serwerowymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Unix, itd.),
  • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną (przełączniki, routery, firewalle, load balancery),
  • Zarządzanie sieciami informatycznymi (LAN, WAN, SAN),
  • Zarządzanie i zabezpieczanie styku z siecią Internet,
  • Zarządzanie Active Directory, serwerami plików,
  • Zarządzanie bazami danych (MS SQL, Oracle, Postgres, Sybase, Ctree, itd.),
  • Monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury, systemów, baz danych.

Copyright © Grupa BPS | 2022