Zarządzanie i monitoring infrastruktury informatycznej Klientów

  • Zarządzanie stacjami roboczymi (komputerami i laptopami),
  • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (serwery i macierze),
  • Zarządzanie serwerowymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Unix, itd.),
  • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną (przełączniki, routery, firewalle, load balancery),
  • Zarządzanie sieciami informatycznymi (LAN, WAN, SAN),
  • Zarządzanie i zabezpieczanie styku z siecią Internet,
  • Zarządzanie Active Directory, serwerami plików,
  • Zarządzanie bazami danych (MS SQL, Oracle, Postgres, Sybase, Ctree, itd.),
  • Monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury, systemów, baz danych.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022