Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych oraz SGB-Bank S.A. wdrażają zrzeszeniowe rozwiązania trwałego nośnika w oparciu o technologię macierzy WORM firmy Hitachi

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ) oraz SGB-Banak S.A. wspólnie z Hitachi Europe Ltd. wdrażają zrzeszeniowe rozwiązania trwałego nośnika informacji dla wszystkich zainteresowanych banków w Grupie BPS oraz w Grupie SGB

CRUZ zapewni system trwałego nośnika w formie usługi dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, a SGB-Bank dla Banków Spółdzielczych SGB. W obu Zrzeszeniach rozwiązanie będzie się składać z macierzy WORM oraz portalu webowego dla klientów banków, gdzie oba elementy dostarcza Hitachi.

We wdrażanym rozwiązaniu za niezmienność przechowywanych informacji odpowiada macierz WORM. Klienci Banków Spółdzielczych otrzymają jeden całodobowy punkt dostępu do kluczowych informacji, w tym zmian umownych zarówno na okres trwania relacji z bankiem jak i po jej ustaniu. Dodatkowo klient będzie mógł wskazać bankowi preferowany sposób informowania o publikacji dokumentów (mail lub SMS), tym samym bank spełni wymogi regulacyjne dotyczące aktywnego informowania klienta o dokonywanych przez bank zmianach. Projekt zakłada również integrację rozwiązania z systemami bankowości internetowej wykorzystywanymi przez banki.

Zbudowanie zrzeszeniowego systemu trwałego nośnika informacji jest kolejnym krokiem w rozwoju i współpracy Zrzeszeń Banków Spółdzielczych w obszarze wdrażania usług technologicznych. To też element digitalizacji Banków Spółdzielczych. „Dzięki realizacji tego strategicznego projektu Banki Spółdzielcze Grupy SGB i Grupy BPS będą mogły zredukować ilość korespondencji papierowej i przejść na komunikację cyfrową w zgodzie z regulacjami. Cieszymy się, że Banki Spółdzielcze SGB oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS będą mogły skorzystać z jednolitego rozwiązania zbudowanego we współpracy z Hitachi” – powiedział Mirosław Skiba, Prezes SGB-Banku S.A.

Podpisana umowa pomiędzy CRUZ i Hitachi rozpoczyna strategiczną współpracę obu firm w sektorze bankowości spółdzielczej. „Dzięki współpracy z Hitachi i oboma Bankami Zrzeszającymi zapewnimy Bankom Spółdzielczym z Grupy BPS sprawdzone rozwiązanie gwarantujące spełnienie wymagań regulacyjnych. Planujemy również wspólnie z SGB i BPS zbudować na tym rozwiązaniu wiele innych usług dodanych wspierających transformację cyfrową sektora spółdzielczego” – powiedział Jarosław Grochowski, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych.

Autorem kompleksowego rozwiązania w oparciu o macierze WORM i portal informacyjny klientów, jak również koncepcji prawnej i biznesowej jest zespół Hitachi Europe Ltd. w Polsce. Rozwiązanie opiera się o macierz WORM firmy Hitachi Vantara, tj. Hitachi Content Platform (HCP) oraz portal informacyjny klienta, tj. Hitachi Content Portal. HCP może być stosowane przez banki z Grupy SGB oraz z Grupy BPS także do innych zastosowań, takich jak bezpieczna wymiana plików, chmura prywatna, repozytorium dla systemów ECM czy jako bezpieczny magazyn danych zgodnie z dyrektywą unijną MIFID2.

Jesteśmy dumni z faktu, iż nasze rozwiązanie trwałego nośnika stało się standardem na rynku finansowym w Polsce, pomagając realnie obniżyć koszty banku przy jednoczesnym dostosowaniu do wymagań UOKIK. Bankowość spółdzielcza jest dla nas bardzo ważnym sektorem i liczymy na wieloletnią współpracę ze Spółdzielczą Grupą Bankową i Grupą BPS.” – podkreśla Tadeusz Woszczyński, Country Manager Hitachi Europe w Polsce, Austrii i Europie Centralno-Wschodniej.

O CRUZ

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. powstała w 2011 r. z wydzielonej części Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w celu obsługi informatycznej Zrzeszenia BPS i Grupy BPS. Pod koniec roku 2018 Banki Spółdzielcze objęły udziały CRUZ stając się jej współwłacicielami. W lutym 2019 Spółka zmieniła nazwę na Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.. Spółka dostarcza usługi, rozwiązania i sprzęt oraz prowadzi projekty, które dostarczają wartości dodane Bankom Spółdzielczym.

Misją Spółki jest dostarczanie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych umożliwiających Bankom Spółdzielczym, Bankowi BPS oraz spółkom z Grupy BPS stabilny, a jednocześnie zgodny z ich specyfiką rozwój, dających pełną satysfakcję ich klientom, zapewniających stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału ich pracowników.

Więcej informacji o Spółce na stronie www.cruz.com.pl

O Grupie BPS

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 321 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS to ponad 2300 placówek, z dostępem do ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce dla swoich klientów. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych.

Więcej na: www.grupabps.pl oraz www.najblizejludzi.pl

O SGB

SGB-Bank SA zrzesza obecnie 196 Banków Spółdzielczych i razem z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB), która posiada sieć prawie 1500 placówek z dostępem do blisko 4000 bezprowizyjnych bankomatów, dzięki temu jest zawsze blisko swoich klientów. Głównym celem działalności Banków Spółdzielczych SGB jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej klientom indywidualnym, firmom działającym na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego oraz rolnikom, jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych. Banki Spółdzielcze SGB oferują obsługę i produkty bankowe na wysokim poziomie, w tym roku wdrażając nowoczesne płatności mobilne. Szczegółowe informacje dostępne na: www.sgb.pl

O Hitachi Europe Ltd.

Hitachi Europe Ltd. jest spółką zależną Hitachi Ltd., z siedzibą w Maidenhead w Wielkiej Brytanii. Firma koncentruje swoje działania na Social Innovation Business, poprzez dostarczanie innowacji, które odpowiadają na potrzeby społeczeństwa. Hitachi Europe Ltd. oraz spółki jej podlegające oferują szeroki zakres systemów informatycznych i telekomunikacyjnych: systemy kolejowe, systemy energetyczne oraz przemysłowe, komponenty i urządzenia przemysłowe, systemy dla branży motoryzacyjnej, media cyfrowe, produkty konsumenckie i inne, prowadząc działalność operacyjną oraz własne laboratoria badawczo – rozwojowe w regionie EMEA.

Więcej informacji: http://www.hitachi.eu

O Hitachi Europe Ltd. w Polsce

Hitachi Europe Oddział w Polsce jest ważnym dostawcą do sektora bankowego, zapewniając m.in. systemy storage klasy enterprise, systemy paperless, consulting IT&security czy też rozwiązania regulacyjne (RegTech). Polski zespół Hitachi Europe rozwiązał problem trwałego nośnika opracowując i wprowadzając rozwiązanie oparte o macierze WORM. Od 2007 współpracuje ze Związkiem Banków Polskich. W 2019 roku wprowadza na rynek rozwiązanie Big Privacy zapewniające cyfrową prywatność w erze AI czy analityki danych, zgodną z wymaganiami RODO.

Więcej informacji: http://www.hitachi.pl

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022