Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym – nabór na Studia Podyplomowe SGGW

Już po raz czwarty Wydział Ekonomiczny SGGW organizuje nabór na Studia Podyplomowe „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”. Studia są skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy związanej z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania w banku spółdzielczym na różnych szczeblach.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pismem Kierownika Studiów Podyplomowych, prof. dr hab. Sławomira Juszczyka, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Pismo przewodnie do banku SP ZBS 2020.docx

Copyright © Grupa BPS | 2022