Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym – nabór na Studia Podyplomowe SGGW

Już po raz czwarty Wydział Ekonomiczny SGGW organizuje nabór na Studia Podyplomowe „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”. Studia są skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy związanej z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania w banku spółdzielczym na różnych szczeblach.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pismem Kierownika Studiów Podyplomowych, prof. dr hab. Sławomira Juszczyka, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Pismo przewodnie do banku SP ZBS 2020.docx

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022