Zmiana w Zarządzie Spółki

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować iż w dniu 01.06.2016r. nastąpiła zmiana w Zarządzie Spółki IT BPS.

Pan Jerzy Frydlewicz został powołany na stanowisko Prezesa IT BPS.

Copyright © Grupa BPS | 2022