CyberWatch

Jak zapobiegać wyciekowi bankowych danych?

CyberWatch to usługa, która skutecznie i tanio realizuje podstawowy poziom ochrony urządzeń końcowych działających w sieci Orange. Chroni przez phishingiem i malware, informuje o wykrytych zagrożeniach.

Podstawowe korzyści dla Banku to:

  • Blokowanie podejrzanego ruchu sieciowego z urządzeń końcowych
  • Zapobieganie wyciekowi firmowych danych
  • Zwiększenie skuteczności wykrywania infekcji poprzez stałe monitorowanie urządzeń końcowych

Na webinarze przedstawiliśmy Państwu proste rozwiązanie chroniące przed poważnymi konsekwencjami i pokazaliśmy, w jaki sposób CyberWatch może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia cyberincydentów w banku.

Webinar został nagrany i teraz mogą Państwo uzyskać do niego dostęp, zapisując się przez formularz na tej stronie.

Link do nagrania webinaru zostanie automatycznie wysłany na podany adres email.

CHCĘ OBEJRZEĆ NARANIE WEBINARU

Niepoprawne dane
Niepoprawny adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Wybierz Bank
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w webinarach jest Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022