Bezpieczny dostęp

Do infrastruktury informatycznej banku

Jak zapewnić bezpieczny i zgodny z rekomendacjami audytów dostęp do infrastruktury informatycznej Banku?

Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie bezpiecznego dostępu do infrastruktury IT banku jest krytyczne. Wyniki audytów bezpieczeństwa często jednak wskazują na brak implementacji reguł polityki bezpieczeństwa w zakresie kontroli zdalnych połączeń do środowisk IT, zarówno jeśli chodzi o dostawców zewnętrznych, jak i wewnętrznych pracowników organizacji.

Wspierając banki w poszerzaniu swojej wiedzy i budowaniu kompetencji, poprowadziliśmy dla Państwa webinar pt. Bezpieczny dostęp do infrastruktury informatycznej banku

Webinar został nagrany i teraz mogą Państwo uzyskać do niego dostęp, zapisując się przez formularz na tej stronie.

Link do nagrania webinaru zostanie automatycznie wysłany na podany adres email.

Chcę obejrzeć naranie webinaru

Niepoprawne dane
Niepoprawny adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Wybierz Bank
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w webinarach jest Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych zmieniło nazwę na VerdIT. Aktualnie znajdujesz się na archiwalnej wersji portalu. Zapraszamy na naszą nową stronę!

Przejdź do strony

Copyright © Grupa BPS | 2022